Bộ bàn ghế móc mỏ gỗ trắc siêu phẩm

Loại gỗ: Gỗ Trắc

Bảo Hành Trọn Đời.

Chế Tác Theo Yêu Cầu.

Cam kết Gỗ Tự Nhiên.